Collaboration

DPU จับมือ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ สร้างหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี เรียนแบบ Fast Track    ปั้นนักศึกษาเรียนพร้อมทำงานได้จริง ตั้งแต่ ปี 1 [Guest Post]