Metaverse

เปิดตัว MQDC Idyllias “เมตตาเวิร์ส” (Metta-verse) ครั้งแรกในโลกที่เชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนทุกมิติ พร้อมส่งมอบนวัตกรรมร่วมสร้างโลกในอุดมคติ เพื่อสุขอันยั่งยืนแก่ทุกสรรพสิ่ง [Guest Post]