Business

มติผู้ถือหุ้น BBIK ผ่านฉลุยเพิ่มทุน PP ลุยขยายธุรกิจผ่าน M&A ดันรายได้ปี 66 โตเท่าตัว เดินหน้าปิดดีล VDD และ Innoviz [Guest Post]