Strategy

‘หัวเว่ย’ เปิดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่ หนุนการปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก การพัฒนา 5G เชิงพาณิชย์ยังคงเติบโตต่อเนื่องในเอเชียแปซิฟิก [Guest Post]