Business

เอสเอพี ประกาศเปิดตัว SAP Datasphere พร้อมผนึกความร่วมมือพันธมิตร Collibra, Confluent, Databricks และ DataRobot เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น [Guest Post]