Healthcare

“หัวเว่ย” เปิดตัว 4 โซลูชันใหม่ ตอบโจทย์บริการสุขภาพ ขับเคลื่อนไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะ [Guest Post]