Microsoft ทดสอบนำ DALL-E ระบบ AI สังเคราะห์ภาพ เข้า Bing และ Edge

0

ล่าสุด Microsoft ได้เปิดตัวพรีวิว “Bing Image Creator” ที่ได้เพิ่ม DALL-E ระบบ AI สังเคราะห์ภาพเข้าไปทั้ง Bing และเบราว์เซอร์ Edge ตรง Sidebar แล้ว ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้แชทบอทสร้างภาพขึ้นมาจากข้อความรายละเอียดได้โดยตรงหรือว่าจาก Query ก่อนหน้าได้ทันที

หากในอนาคตผู้ใช้งานอยากจะหาไอเดียในการตกแต่งห้องนั่งเล่น ก็สามารถใช้ Bing ถามหาไอเดียแล้วให้วาดรูปออกมาให้ตามเงื่อนไขที่กรอกไปได้ทันที

ทั้งนี้ Microsoft ยังคงตระหนักถึงศักยภาพในการใช้งานที่อาจจะบิดเบี้ยงไป โดยบริษัทกล่าวว่าได้มีการปรับใช้ “ระบบการป้องกัน” บางอย่างที่เหนือกว่าที่ OpenAI ใช้งานเสริมเข้าไป ที่จะปิดกั้น (Block) ผู้ใช้ในการสังเคราะห์ภาพที่อาจจะ “เป็นอันตราย” ได้ นอกจากนี้ Microsoft ยังบอกชัดเจนไว้ด้วยว่าภาพเหล่านั้นคือภาพที่ AI สังเคราะห์ขึ้นมา รวมทั้งมีลายน้ำด้วย

อย่างไรก็ดี Image Creator สำหรับ Bing ณ ตอนนี้จะยังคงเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นในเวอร์ชันพรีวิวบนเว็บไซต์ที่แยกออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากผ่านการทดสอบแล้ว หน้าตาจริงในการใช้งานนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป

ที่มา: https://www.engadget.com/microsoft-brings-dall-es-ai-image-generation-to-bing-and-edge-152749735.html