Midjourney หยุดให้บริการฟรีแล้ว!

0

หลังจากที่ Generative AI ได้เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง และมีคนเข้าไปลองใช้งานอย่างล้นหลาม ล่าสุด CEO คุณ David Holz กล่าวใน Discord ว่าบริษัทกำลังจะปิดการให้เข้าทดลองใช้ฟรีแล้ว เนื่องจากเกิดการทดลองใช้งานที่มากกว่าปกติและมีการใช้งานไปในทางที่ผิด

ตัวอย่างที่พบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีคนใช้งานระบบ AI ของบริษัทเพื่อสร้าง Deepfake ของ Donald Trump ว่าถูกจับหรือว่า Pope Francis สวมใส่โค้ทแฟชัน ซึ่งแม้ว่าจะดูออกได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีความน่าวิตกกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาจจะมีการใช้งาน Midjourney ไปในทางที่ผิดได้ในวงกว้าง

ดังนั้นหลังจากนี้ หากใครต้องการใช้งานจะต้องมีการจ่ายเงินอย่างน้อย 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแล้ว ซึ่งคงต้องดูท่าทีของเครื่องมือเจ้าอื่น ๆ ว่าจะมาในแนวทางใดเพื่อป้องกันภัยจากการใช้เครื่องมือ Generative AI ในทางที่ไม่ถูกต้องต่อไป

ที่มา: https://www.engadget.com/midjourney-ends-free-trials-of-its-ai-image-generator-due-to-extraordinary-abuse-153853905.html