Service and Support

สิ้นสุดการรอคอย! แคนนอน เปิดตัวบริการให้เช่ากล้อง เลนส์  และอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ตเอาใจช่างภาพและสายกล้องด้วยบริการเช่าจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก! [Guest Post]