Google เตรียมลบบัญชีส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้งานนานกว่า 2 ปี

0

ล่าสุด Google ได้อัปเดตนโยบายใหม่สำหรับบัญชีส่วนบุคคล (Personal Account) ที่จะอนุญาตให้มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น นั่นแปลว่าถ้าหากบัญชีไม่ได้ใช้งานนานกว่า 2 ปี จะถูกลบออกไป เริ่มต้นภายในปีนี้เลย

หลังจากเวลาผ่านไป บัญชีดังกล่าว “อาจจะ” ถูกลบออกไปพร้อมกับ Content, Settings, Preferences และข้อมูลที่บัญชีนั้นบันทึกไว้ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการต่าง ๆ เช่น Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar หรือแม้กระทั่ง Google Photos และ YouTube

การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ของ Google นั้น บริษัทกล่าวว่ามุ่งหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งของ Security บนโลกออนไลน์ เนื่องจากบัญชีที่ไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นมักจะกลายเป็น “เหยื่อ” ที่อาจถูกขโมยบัญชีผู้ใช้งานไป เนื่องจากส่วนใหญ่บัญชีดังกล่าวนั้นมักจะใช้พาสเวิร์ดที่ไม่แข็งแรงหรือว่าเก่าเกินไปแล้วพร้อมกับไม่ได้มีตัวป้องกัน Security ที่เพิ่มเติมเข้าไปในช่วงหลัง ๆ 

“เริ่มต้นภายในช่วงปีนี้เลย หากบัญชี Google Account ไม่ได้มีการใช้งานหรือว่า Sign In เข้าไปอย่างน้อย 2 ปี พวกเราอาจจะลบบัญชีและ Content ต่าง ๆ ไป” รองประธานฝ่าย Product Management แห่ง Google คุณ Ruth Kricheli กล่าว “การวิเคราะห์ภายในของพวกเราแสดงให้เห็นว่าบัญชีที่ปล่อยทิ้งไว้นั้นมีโอกาสน้อยกว่าถึง 10 เท่าที่จะตั้งค่า 2-Step-Verification”

สำหรับใครที่มีบัญชี Google หลายบัญชีแล้วอาจจะมีบางบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานนานเกิน 2 ปี ยังพอมีเวลาที่จะจัดการให้ Active เช่นเดิม ซึ่งคาดว่า Google จะเริ่มพิจารณาลบบัญชีที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวในช่วงธันวาคม 2023 นี้ โดยบัญชีที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการแจ้งเตือนอีกหลายครั้งก่อนที่บริษัทจะเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าว

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-will-delete-accounts-inactive-for-more-than-2-years/