Event & Seminar

เปิดลงทะเบียนแล้ว! งานสัมมนาเทคโนโลยียิ่งใหญ่แห่งปี พบกับหัวข้อสุดเข้มข้นด้าน Big Data, Cloud Computing, Robotics รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับภาคสาธารณสุข และการบริหารทรัพยากรบุคคล [23 – 24 สิงหาคม 66]