เงื่อนไขเบื้องต้นที่ประกันภัยรถยนต์ควรให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ [Guest Post]

0

ประกันภัยรถยนต์เป็นสัญญาระหว่างบุคคลและบริษัทประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ความคุ้มครองและความคุ้มครองด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของและการใช้งานยานยนต์ การประกันภัยรถยนต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินและความอุ่นใจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือความเสียหายต่อยานพาหนะที่เอาประกันภัย ตลอดจนความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น

ประกันภัยรถยนต์ส่วนมากจะดูแลให้ความช่วยเหลือในส่วนใดบ้าง

1.ความคุ้มครองความรับผิด
ส่วนประกอบของการประกันภัยรถยนต์นี้จะจ่ายสำหรับการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินให้กับผู้อื่นเมื่อผู้ถือกรมธรรม์เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ โดยทั่วไปจะรวมถึงความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2.ความคุ้มครองการชน
ความคุ้มครองการชนจะชำระค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยานพาหนะของคุณเองในกรณีที่เกิดการชนกับยานพาหนะหรือวัตถุอื่น โดยไม่คำนึงถึงความผิด

3.ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ความคุ้มครองที่ครอบคลุมครอบคลุมความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการชน เช่น การโจรกรรม การทุบทำลาย ภัยธรรมชาติ หรือการชนสัตว์

4.การคุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล (PIP) หรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส่วนประกอบเหล่านี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับคุณและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงความผิด

5.ความคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มีประกันภัยและไม่มีประกัน
ความคุ้มครองนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณในกรณีที่คุณประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีประกันภัยหรือมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

รู้ใจ ประกันรถยนต์ที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่แต่ละท่านได้

การประกันภัยรถยนต์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นเจ้าของยานพาหนะอย่างมีความรับผิดชอบ และจำเป็นสำหรับการปกป้องตัวคุณเอง ยานพาหนะของคุณ และผู้อื่นจากความยากลำบากทางการเงินที่อาจเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ นอกจากนี้ มักเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลหลายแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่สามารถตอบสนองความรับผิดชอบทางการเงินของตนได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์จากรู้ใจ ช่วยครอบคลุมทุกความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมทางได้ ทางรู้ใจมีประกันภัยที่ช่วยครอบคลุมได้ในทุกกรณี คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยที่ราคาแพงถึงจะรับได้การครอบคลุมที่ครบตรงทุกจุด แต่ทางเรามีประกันรถยนต์ที่หลากหลายและสามารถแนะนำให้เหมาะสมกับแต่ละท่านได้ และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยที่แพงเกินตัว ก็สามารถได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้