Siemens จับมือ Microsoft ขับเคลื่อนการปรับใช้ AI Copilot ในภาคอุตสาหกรรม

0

จากงาน CES 2024 ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ทาง Siemens และ Microsoft ได้ประกาศความร่วมมือในระหว่างเซสชัน Keynote โดยได้ประกาศเปิดตัว “Siemens Industrial Copilot” ระบบผู้ช่วย Generative AI ที่มุ่งหวังให้การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลิตภาพได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม

โดย Siemens Industrial Copilot คือโซลูชันเริ่มต้นเท่านั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็น Copilot ที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง Azure OpenAI Service ของ Microsoft กับแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัล Xcelerator ของทาง Siemens ที่จะสนับสนุนปฏิวัติกระบวนการทำงานของภาคอุตสาหกรรมได้

ด้วยขีดความสามารถของ Siemens Industrial Copilot จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างสรรค์โค้ดที่ซับซ้อนขึ้นมาได้อย่างอัตโนมัติ (Code Generation) พร้อมกับปรับปรุง (Optimization) และแก้ไขบั๊ก (Debugging) ให้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานจากหลายสัปดาห์ให้เสร็จสิ้นได้ภายในหลักนาทีเท่านั้น

นอกจากเรื่อง Code Generation แล้ว Siemens Industrial Copilot ยังสามารถช่วยแนะนำรายละเอียดในการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับสามารถสนับสนุนเครื่องมือจำลองให้กับวิศวกรได้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตผล (Productivity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการดำเนินงานของหลากหลายอุตสาหกรรมได้ 

ทั้งนี้ Siemens และ Microsoft ไม่ได้มองว่า Copilot นี้จะจำกัดอยู่ในแค่เฉพาะภาคการผลิตเพียงเท่านั้น โดยทั้งสองเชื่อว่า Copilot นี้จะสามารถสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม หรือว่าการแพทย์ได้ด้วย ซึ่ง Siemens จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ Siemens Industrial Copilot เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าน่าจะได้เห็นกันที่งาน SPS Expo ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ที่มา: https://venturebeat.com/ai/siemens-teams-up-with-microsoft-on-cross-industry-ai-adoption/