รายงานชี้ งานครีเอทีฟถูก Disrupt ด้วย GenAI หวั่นทำคนตกงาน

0

รายงานโดย CVL Economics เผย Generative AI กระทบคนทำงานสายครีเอทีฟในวงการบันเทิง งานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันมีแนวโน้มตกงานมากกว่าสายงานอื่น คาดภายในปี 2026 ตำแหน่งงานบันเทิงถูก Disrupt มากถึง 203,800 ตำแหน่งในอเมริกา

Credit: CVL Economics

CVL Economics ได้จัดทำรายงาน Future Unscripted: The Impact of Generative Artificial Intelligence on Entertainment Industry Jobs โดยสำรวจความคิดเห็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมบันเทิง 300 ราย เกี่ยวกับบทบาทของ GenAI ในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่องานและความรับผิดชอบ การสร้างสรรค์ผลงาน และการแทนที่ตำแหน่งงาน รวมถึงประโยชน์และความท้าทายจากการนำ GenAI มาใช้

ผลการสำรวจพบว่า 

  • 72% ของบริษัทที่ได้ทำการสำรวจนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เริ่มรับนำ GenAI มาใช้ 
  • 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า GenAI มีผลต่อการปรับลด หรือรวมตำแหน่งงานในแผนกธุรกิจตน
  • 36% ของผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ใช้ GenAI ระบุว่า GenAI ลดความจำเป็นในการใช้ทักษะงานและความรับผิดชอบรายวันบางอย่างของพนักงาน
Credit: CVL Economics

  • 55% ของผู้นำ คาดว่า Sound designer จะได้รับผลกระทบมากสุดใน 3 ปีข้างหน้า ในขณะที่ 40% มองว่า Music editor, Audio technician และ Sound engineer เป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วน 30% มองว่า นักเขียนเพลง นักแต่งเพลง และ Studio Engineer จะได้รับผลกระทบ
  • 57% รายงานว่า พนักงานเริ่มแสดงความกังวลต่อการใช้ GenAI ในงานของตนอย่างมีจริยธรรม
  • กว่า 90% ของผู้นำธุรกิจ เล็งเห็นว่า GenAI จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีข้างหน้า (26%)
  • 47% ของผู้นำธุรกิจ รู้สึกว่า ในช่วง 3 ปีข้างหน้า GenAI จะมีประสิทธิภาพในการสร้าง 3D asset และการออกแบบเสียงอย่างสมจริงสำหรับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิดีโอเกม
Credit: CVL Economics

อ่านรายงาน Future Unscripted: The Impact of Generative Artificial Intelligence on Entertainment Industry Jobs ฉบับเต็มได้ที่นี่