รัฐแคลิฟอร์เนียเสนอร่างกฎหมาย บรรจุ Computer Science ในหลักสูตรม.ปลาย

0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในที่ประชุมสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการเสนอร่างกฎหมายให้โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐเพิ่มวิชา Computer Science เข้าไปในหลักสูตร และเพิ่มข้อกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายต้องผ่านวิชาดังกล่าวก่อนจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2030-31

สมาชิกสภาของรัฐแคลิฟอร์เนีย Marc Berman เสนอร่างกฎหมายที่เขียนร่วมโดย Lori Wilson และสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ Josh Becker ซึ่งจะกำหนดให้โรงเรียนชั้นมัธยมตอนปลายของรัฐบรรจุวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพิ่มลงไปในหลักสูตรสำหรับนักเรียนในเกรด 9-12 และจัดให้วิชา Computer Science นี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการจบการศึกษาในชั้นมัธยมปลาย

หากร่างกฎหมายนี้ผ่าน โรงเรียนมัธยมปลายในรัฐจะต้องเตรียมหลักสูตรวิชา Computer Science ในพร้อมภายในปี 2027 และจะกลายมาเป็นวิชาบังคับของระดับชั้นมัธยมปลายในปีการศึกษา 2030-31 

ผู้ใช้กระดานข่าว Slashdot รายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนี้มีข้อความไปในทางเดียวกับพันธกิจของ Code.org เว็บไซต์เรียนการเขียนโปรแกรมฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่หลายราย โดย Code.org ได้ประกาศถึงเป้าหมายการบรรจุวิชา Computer Science ลงในหลักสูตรมัธยมปลายทั่วสหรัฐภายในปี 2030 และในช่วงเดือนตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา Marc Berman ก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสื่อถึงความร่วมมือทางกฎหมายกับ Code.org ด้วย