OpenAI กำลังพัฒนา “AI Agent” ใช้เว็บและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนมนุษย์

0

The Information รายงานว่า OpenAI ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชื่อดังกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา “AI Agent” ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ได้ตามคำสั่งเทียบเท่ากับการที่มนุษย์ใช้งานเอง ซึ่งหากการพัฒนาครั้งนี้สำเร็จ AI Agent จะเข้ามาพลิกโฉมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบดิจิทัล และสร้างความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน

OpenAI นั้นกลายมาเป็นชื่อที่ผู้คนรู้จักกันดีผ่านการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT และ ChatGPT ซึ่งผลักดันให้การใช้ AI แพร่หลายมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม GPT นั้นเป็นโมเดลที่มีพื้นฐานมาจาก LLM (Large Language Model) ซึ่งนั่นหมายความว่าการทำงานของมันนั้นอยู่ภายใต้กรอบของการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อความเป็นรูปภาพ การตอบคำถาม หรือการเขียนข้อความจากเงื่อนไขที่กำหนด แน่นอนว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนนั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่านั้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนา “AI Agent” ซึ่งเริ่มต้นขึ้นมานานกว่า 1 ปีแล้ว

The Information รายงานจากแหล่งข่าวว่า OpenAI นั้นกำลังพยายามพัฒนา AI Agent 2 ประเภท ได้แก่ AI ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน และ AI ที่ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ โดยเป้าหมายคือการพัฒนาให้ AI Agent เหล่านี้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเว็บไซต์ได้เสมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ การจองตั๋ว การส่งอีเมลล์ การแปลงข้อมูลจากเอกสารไปยัง Spreadsheet หรือการทำงานทั่วไปอื่นๆโดยอัตโนมัติ 

ความท้าทายของการพัฒนา AI Agent ในลักษณะนี้ คือการพัฒนาให้ AI สามารถรับ Input ที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากข้อความและคำสั่งเสียง จากนั้นจึงนำไปประมวลผล วิเคราะห์ หรือดำเนินการใดก็ตามที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ ซึ่งตัว AI นั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี โดยในรายงานกล่าวว่า OpenAI พัฒนา AI Agent นี้ด้วยการให้โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมนุษย์ 

AI Agent ของ OpenAI นั้นยังไม่มีกำหนดการณ์เปิดตัวที่แน่นอน โดยคาดว่า OpenAI จะค่อยๆเผยความก้าวหน้าในการพัฒนาออกมาเป็นช่วง 

ถึงตรงนี้อาจพอจินตนาการกันออกว่าหากการพัฒนา AI Agent นี้ประสบความสำเร็จ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของชีวิตส่วนตัวและการทำงาน มนุษย์อาจต้องมาทบทวนกันใหม่ถึงนิยามของ “งาน” และคุณค่าของการกระทำสิ่งต่างๆที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวัน 

และแน่นอนว่าการที่ AI มีความสามารถมากขึ้นเช่นนี้ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันอันตรายของ AI อาจจำกัดอยู่ที่ข้อมูลเท็จ การปลอมแปลง หรือข่าวลวง แต่หาก AI ในวันหน้าเก่งขึ้นและมนุษย์พึ่งพามันมากขึ้น ความเสียหายอาจเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรงยิ่งกว่าตามไปด้วย