FamilyMart ญี่ปุ่น ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาด 300 สาขา แก้ปัญหาขาดแรงงานคน

0

ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ด้าน FamilyMart ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงแก้เกมด้วยการเตรียมใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดในร้าน 300 สาขาทั่วประเทศ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

FamilyMart เริ่มใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดในบางสาขาแล้วในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และหลังจากนี้วางแผนจะเริ่มใช้งานตามสาขาแฟรนไชส์และมีค่าบริการรายเดือนตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไป

Image credit: Fumika Nakashima via Nikkei

โดยหุ่นยนต์จะทำความสะอาดพื้น 5 ครั้งต่อวัน ซึ่งปกติพนักงานจะทำ 3 ครั้งต่อวัน และกินเวลาถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งการนำหุ่นยนต์มาช่วยงานดังกล่าว ก็ทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานอย่างอื่น เช่น จัดสต็อกสินค้า หรือฝึกอบรม

นอกจากต้องทำความสะอาดแล้ว หุ่นยนต์ยังมีชั้นวางสินค้าลดราคาในตัว พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลโฆษณาสินค้านั้น ๆ ด้วย

ตัวหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์ประมาณ 20 ตัว และเล่นเสียงบันทึกไว้ขณะทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ชนลูกค้าและชั้นวางสินค้า ซึ่งตั้งแต่เริ่มทดสอบใช้งานมา ยังไม่มีรายงานปัญหาใด เว้นแต่มีเด็กวิ่งไล่ตามหุ่นยนต์เท่านั้น

FamilyMart วางแผนเพิ่มกล้อง AI ในตัวหุ่นยนต์เพื่อศึกษาและปรับปรุงการจัดการร้านสาขาให้ดียิ่งขึ้นด้วย