นักวิจัย MIT พัฒนาสติกเกอร์อัลตร้าซาวนด์ รู้ทันไตวายเฉียบพลันล่วงหน้า

0

วิศวกร MIT พัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นสติกเกอร์อัลตร้าซาวนด์ขนาดเท่าแสตมป์ ออกแบบมาสำหรับตรวจอวัยวะภายในของผู้ป่วย ส่งสัญญาณเตือนหากเกิดภาวะตับหรือไตวาย

เซ็นเซอร์รูปแบบแผ่นแปะสติกเกอร์ดังกล่าวจะส่งคลื่นเสียงผ่านผิวหนังเข้าไปยังร่างกาย และคลื่นก็จะสะท้อนจากอวัยวะภายในกลับมาที่สติกเกอร์ โดยที่สติกเกอร์นี้จะวัดและติดตามรูปแบบคลื่นที่สะท้อนกลับมา เช่นเดียวกับการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ จากนั้นจึงแปลผลเป็นสัญญาณความแข็งแรงของอวัยวะภายใน 

สติกเกอร์อัลตร้าซาวนด์สามารถติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยไม่รบกวนผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยที่อาจเป็นสัญญาณของโรคได้

จากการทดสอบเบื้องต้นกับหนู พบว่าสติกเกอร์นี้สามารถตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของภาวะตับวายเฉียบพลันในหนูได้ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างทดสอบกับมนุษย์

ทีมนักวิจัยยังคงต้องพัฒนาให้มีขนาดพกพาง่ายขึ้น รวมถึงย่อขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประมวลผลให้เล็กลง เพื่อให้พอดีกับแผ่นสติกเกอร์

นวัตกรรมนี้จึงถือว่ามีประโยชน์ต่อกระบวนการรักษา โดยไม่ต้องรอให้อาการรุนแรงเกินเยียวยา และคาดว่าในอนาคต ผู้ป่วนสามารถใช้แผ่นสติกเกอร์นี้เองได้ที่บ้านเพื่อติดตามอาการในระยะยาวขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่นี่