[Guest Post] ZyGen และ Blue Prism เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Robotic Process Automation (RPA) แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้เปิดตัว Robotic Process Automation (RPA) Center of Excellence (CoE) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โรบอท เพื่อให้เกิดกระบวนการการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการและองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Blue Prism เดินหน้านำ AI ผสาน RPA วิเคราะห์และจัดการเอกสารโดยอัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาด

Blue Prism ได้ออกมาประกาศเสริมความสามารถใหม่ให้กับโซลูชัน Robotic Process Automation หรือ RPA ของตนเอง ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI ผนวกรวมเข้าไปในการวิเคราะห์และจัดการกับเอกสาร ทำให้การวิเคราะห์เอกสารและดึงข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกมาใช้งานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแม่นยำยิ่งกว่าเดิม