Siemens และ Microsoft ร่วมมือกันขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม

Siemens และ Microsoft ผนึกความร่วมมือต่อเนื่อง นำประสิทธิภาพ Generative AI มาสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยทั้งสองบริษัทฯ เตรียมเปิดตัว Siemens Industrial Copilot ซึ่งเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในภาคการผลิต นอกจากนี้การผนวกซอฟต์แวร์ Teamcenter ของซีเมนส์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (หรือ PLM) เข้ากับ Microsoft Teams ยังสนับสนุนการสร้างเมตาเวิร์สในภาคอุตสาหกรรม ลดความซับซ้อนในการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงให้แก่วิศวกรออกแบบ ผู้ปฏิบัติงานหน้างานและทีมอื่น ๆ ตลอดสายงานธุรกิจ

Siemens จับมือ IBM เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

Siemens Digital Industries Software และ IBM ประกาศขยายความร่วมมือพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ ผสานรวมวิศวกรรมระบบ และการจัดการสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความสามารถในการติดตามตลอดทั้งกระบวนการ ต้นแบบ และการทดสอบตั้งแต่เริ่มพัฒนา ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เยอรมนีทดสอบชาร์จไฟรถบรรทุกไฮบริดด้วยสายไฟลอยฟ้าบนถนนทางหลวง

ตามรายงานข่าวจากทาง Business Insider นั้น ในประเทศเยอรมนีได้มีการทดลองกับเส้นทางหลวงใหม่โดยใช้สายไฟฟ้าที่วางไว้ตำแหน่งด้านบนเหนือยานพาหนะเพื่อให้ใช้ชาร์จไฟแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกไฮบริดได้ โดยทางหลวง eHighway ที่พัฒนาโดยบริษัท Siemens นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับรถบรรทุกไฮบริดของ Scania ที่พัฒนาโดยกลุ่ม Volkswagen

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop 30 พ.ค. 2019

SIEMENS ขอเชิญเหล่าวิศวกรผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ภายในโรงงานทุกกประเภท รวมถึงผู้ดูแลด้านระบบ Software สำหรับใช้งานภายในโรงงาน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop” เพื่อเรียนรู้และทดลองใช้งาน SIEMENS Simcenter สำหรับการนำไปใช้สร้างโมเดลออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจำลองการทดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงทำความรู้จักกับแนวคิด Digital Twin ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้