[Guest Post] การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสมคือปัญหาสำคัญของการขับเคลื่อนความคล่องตัวทางดิจิทัลขององค์กรไทย

รายงานผลการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจาก Workday ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเงินและทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร ระบุว่า องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทย (91%) ยังคงล้าหลังในเรื่องของความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Agility) โดยจัดอยู่ในระดับที่ดำเนินการล่าช้าหรือกำลังวางแผน ซึ่งนับว่าสวนทางกับโอกาสในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) และการปรับใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด  ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบอีกด้วยว่า ในแง่ของการสรรหาและดึงดูดบุคลากร ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญถือเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรไทย และเป็นอุปสรรคต่อการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

[PR] เวิร์กเดย์ โซลูชั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินบนระบบคลาวด์ พร้อมให้บริการแล้วในประเทศไทย

Workday ผู้นำด้านโซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลประกาศว่าบริษัทได้เปิดตัวธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ “Engaging Thailand’s Future Workforce”