3 นวัตกรรม ชนะเลิศระดับโลก James Dyson Award 2023 [Guest Post]

รางวัล James Dyson Award ที่มอบรางวัลให้กับวิศวกรและนักประดิษฐ์ทั่วโลก ได้ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยในปีนี้มีผู้ชนะทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ, รางวัลชนะเลิศสาขาความยั่งยืน, และรางวัลชนะเลิศสาขามนุษยธรรม โดยผู้ชนะเหล่านี้ได้รับเลือกจาก Sir James Dyson โดยตรงและจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,200,000 บาทสำหรับการพัฒนาผลงานต่อไป