KFC ร่วมกับบริษัทพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติจากรัสเซียผลิตนักเก็ตไก่จากห้องแล็บ

KFC กำลังพัฒนานักเก็ตไก่ที่ผลิตในห้องแล็บเป็นรายแรกของโลก ตามแนวคิดร้านอาหารแห่งอนาคต โดยทำงานร่วมกับบริษัท 3D Bioprinting Solutions สัญชาติรัสเซียเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพิมพ์ชีวภาพที่จะ “พิมพ์” เนื้อไก่ออกมาจากเซลล์ไก่และวัตถุดิบจากพืช

นักวิจัยพิมพ์ผิวหนังและกระดูกแบบสามมิติเตรียมไปดาวอังคาร

การเดินทางไปยังดาวอังคารอาจใช้เวลาอีกหลายปี และคนทั่วไปก็ยังคงไปไม่ได้หากนักบินอวกาศได้รับบาดเจ็บจากแผลไหม้หรือกระดูกแตกร้าว จึงเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์จาก the University Hospital of Dresden Technical University ผลิตผิวหนังแบบพิมพ์สามมิติและตัวอย่างชิ้นกระดูกสำหรับใช้ในอวกาศเป็นครั้งแรก

ชวนมารู้จัก 3 บริษัทแห่งอนาคตการ”ผลิต”อวัยวะด้วย 3D Printer

การผลิตเซลล์ที่มีชีวิตด้วยเครื่องปรินท์ 3D นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมามากกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว สิ่งที่เราขาดไปคือการผลิตอวัยวะเหล่านี้ในจำนวนมากและการสร้างอวัยวะที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และ 3 บริษัทที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบของปัญหาดังกล่าว