ประหยัดเวลาการทำ Business Report ลง 71% ด้วย Alteryx และ Tableau

Alteryx ได้ออกมานำเสนอถึงกรณีศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน Hyundai Motor America ถึงการนำ Alteryx และ Tableau มาใช้งานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการการทำ Business Report ให้เป็นอัตโนมัติและใช้เวลาน้อยลงถึง 71% ประหยัดเวลาต่อปีได้นับพันชั่วโมง และทำให้สามารถทำทรัพยากรบุคคลและเวลาที่เพิ่มขึ้นมา มาสร้างทีม Data Analytics ภายในบริษัทได้

3 สิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรคุณไม่ดีเท่าที่ควรและวิธีแก้ไข

เชื่อว่าในยุคปัจจุบันนั้นยากที่จะมีธุรกิจใดละเลยความสำคัญของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทว่าบริษัทส่วนใหญ่นั้นกลับใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ดีเท่าที่ควร เว็บไซต์ Havard Business Review ให้ความเห็นถึง 3 สิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคในความสำเร็จของการใช้ข้อมูลในองค์กร

มาดูงานวิจัยระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยี Internet of Things กันเถอะ

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับใช้ในการบำบัดนั้นเสียนี้มีชื่อว่า iMETland ที่ได้รับการสนับสนุนโดย European Union Horizon 2020 สำหรับสร้างนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม