Automation Anywhere: โซลูชัน RPA สร้าง Bot ทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจองค์กร

แนวคิดการนำเทคโนโลยี Automation เข้ามาใช้ในธุรกิจนั้นได้กลายเป็นแนวทางหลักที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ลดความผิดพลาด และทำให้พนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น Automation Anywhere ผู้นำโซลูชันด้านระบบ Robotic Process Automation เองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนให้การจัดการงานทางด้าน Business Application และการจัดการข้อมูลนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Blue Prism เดินหน้านำ AI ผสาน RPA วิเคราะห์และจัดการเอกสารโดยอัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาด

Blue Prism ได้ออกมาประกาศเสริมความสามารถใหม่ให้กับโซลูชัน Robotic Process Automation หรือ RPA ของตนเอง ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ AI ผนวกรวมเข้าไปในการวิเคราะห์และจัดการกับเอกสาร ทำให้การวิเคราะห์เอกสารและดึงข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกมาใช้งานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแม่นยำยิ่งกว่าเดิม

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม