รายงานชี้ 88% กล่าว 1st-Party Data มีความสำคัญกับองค์กรมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเริ่มลดลงไปอย่างต่อเนื่อง หากแต่เหล่าบรรดานักการตลาดทั้งหลายในทุกอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงต้องพบเจอกับความไม่แน่นอนในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ จนไปถึงเรื่องเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรมอันเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้สามารถเข้าใจและไปถึง (Reach) กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีกฎระเบียบใหม่ ๆ ในเรื่องข้อมูลเกิดขึ้นมาบนโลกก็ตาม