ADPT Webinar: Retails Analytics for Digital Marketing โดย IBM Thailand

ADPT.news และ IBM Thailand ขอเรียนเชิญเหล่านักการตลาดและผู้ที่สนใจพื้นฐานทางด้าน Data Science ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง ADPT Webinar ฟรีในหัวข้อเรื่อง “Retails Analytics for Digital Marketing โดย IBM Thailand” เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในธุรกิจ Retail หรือค้าปลีกโดยเฉพาะ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม