Alibaba เปิดตัวชิป AI สำหรับ Cloud Computing

Huawei ไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเพียงบริษัทเดียวที่กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง ล่าสุดหนึ่งเดือนหลังจากที่ Huawei เปิดตัว the Ascend 910 นั้น Alibaba บริษัทขึ้นชื่อด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้เปิดตัวชิป AI ชื่อว่า Hanguang 800 ซึ่งชิปนี้สามารถลดเวลาที่ระบบเรียนรู้ใช้ประมวลผลได้อย่างมีนัยสำคัญ

Taobao ของ Alibaba ถูกสหรัฐแบนอีกครั้ง หลังยังตรวจพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์์จำนวนมาก

U.S. Trade Representative (USTR) ได้จัดให้ Taobao ร้านค้าปลีกออนไลน์ของ Alibaba อยู่ใน Blacklist ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ตรวจสอบแล้วยังคงพบว่ามีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากถูกขายอยู่ภายในระบบดังกล่าว