ร้อยละ 30 ของการจ้างงานใน Digital Economy จีนจะมาจาก Alibaba ภายในปี 2035

0
Credit: Giovanni Randisi

Boston Consulting Group (BCG) รายงานถึงความเป็นไปได้ที่ในปี 2035 ประมาณร้อยละ 30 ของการจ้างงานทั้งหมดภายใน Digital Economy ของจีนจะมาจากยักษ์ใหญ่ Alibaba

รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าภายในปี 2035 เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนจะขยายสัดส่วนเป็นร้อยละ 48 ของเศรษฐกิจในประเทศ มีมูลค่าการใช้จ่าย 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีตำแหน่งงานในระบบ 415 ล้านตำแหน่ง ซึ่งหาก Alibaba มีบทบาทในเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสัดส่วนเดียวกับในปี 2015 และธุรกิจ cloud computing และสื่อบันเทิงเติบโตไปได้ด้วยดี อาจก่อให้เกิดตำแหน่งงานได้ถึง 122 ล้านตำแหน่ง คิดเป็น 29.4% ของทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ Renmin University ในปักกิ่งได้เผยผลการศึกษาในปี 2016 พบว่าธุรกิจ e-commerce ของ Alibaba ได้สร้างการจ้างงานไปแล้ว 31 ล้านตำแหน่ง ทั้งในส่วนออนไลน์และส่วนอื่นๆที่ขยายตัวมาพร้อมกับธุรกิจออนไลน์เช่นลอจิสติกส์ ซึ่งนอกจากในธุรกิจ e-commerce แล้ว BCG ยังได้รายงานถึงการจ้างงานทางอ้อมของ Alibaba เช่นตำแหน่งงานในโรงงานที่ผลิตสินค้าเข้าสู่เว็บ Taobao หรือตำแหน่งงานในสตาร์ทอัพที่เติบโตจากการใช้ Alibaba Cloud ซึ่งมีรายงานว่าสูงถึง 1.2 ล้านตำแหน่ง

ปัจจุบัน Alibaba จับเป้าหมาย 3 เทรนด์ธุรกิจซึ่งคาดว่าจะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ได้แก่ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการเงินผ่าน Alipay และธุรกิจการผลิต

 

อ้างอิง: http://www.globaltrademag.com/global-trade-daily/alibaba-generate-30-percent-jobs-chinas-digital-economy?gtd=3850&scn=alibaba-generate-30-percent-jobs-chinas-digital-economy