สอนหุ่นยนต์ทำงานบ้านด้วยวีดีโอ YouTube

0
http://www.kurzweilai.net/teaching-robots-to-do-household-chores/ai-butler

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) จาก MIT และ University of Toronto ได้สร้างระบบ “บ้านเสมือน (VirtualHome)” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม The Sims ที่จำลองงานบ้านอย่างละเอียด แนวคิดคือให้ “ตัวละครจำลอง” ทำงานต่างๆ เพื่อทำให้การสอนหุ่นยนต์ทำงานดังกล่าวนั้นเป็นไปได้

ทีมนักวิจัยใช้ crowdsourcing (ปัญญารวมหมู่ หรือการถ่ายงานให้มวลชน) ผลิตวีดีโอที่จำลองกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน และงานปลีกย่อยใน 8 ฉากต่างๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน และห้องทำงาน โมเดลพื้นฐานนี้จะสร้างโปรแกรมจากวีดีโอหรือจากคำบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ไม่ว่าจะด้วยภาษาปกติหรือผ่านการสาธิตทางวีดีโอ

5 ขั้นตอนแรกจากคำสั่ง “เอานมมาให้แก้วหนึ่ง” http://www.kurzweilai.net/images/butler-task-sequence.png

ทีมนักวิจัยได้ฝึกระบบโดยใช้เกือบ 3,000 โปรแกรมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถูกแบ่งย่อยออกเป็นงานย่อยๆ อีกทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ยกตัวอย่างงานง่ายๆ อย่าง “ชงกาแฟ” ก็จำเป็นต้องมีขั้นตอน “หยิบถ้วย” รวมอยู่ในนั้นด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้คือมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวมงานบ้านทั้งหลายโดยใช้ภาษามนุษย์ปกติ ซึ่งในอนาคตนั้นบริษัทอย่าง Amazon ที่กำลังพัฒนาระบบหุ่นยนต์คล้าย Alexa ในบ้านก็อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการฝึกโมเดลของระบบให้ทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดแล้ว หุ่นยนต์ก็อาจถูกฝึกให้ลงมือทำงานล่วงหน้าตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ซึ่งนับว่าจะเป็นประโยชน์ในฐานะเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive technology) สำหรับคนชราหรือคนพิการ

ทีมนักวิจัยคาดหวังว่าจะฝึกหุ่นยนต์ได้โดยใช้วีดีโอจริงๆ แทนวีดีโอจำลองรูปแบบเกม Sims ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้โดยตรงผ่านทางวีดีโอจาก YouTube นอกจากนี้ทีมงานยังพัฒนาระบบให้รางวัลแก่หุ่นยนต์ในแง่ที่ให้การตอบรับเชิงบวก (positive feedback) หากมันทำงานได้ถูกต้อง

โปรเจคนี้จะนำไปเสนอที่การประชุม Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) ที่ Salt Lake City รัฐ Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561