หัวหน้าฝ่าย AI คนใหม่ของ Google Cloud มีส่วนเกี่ยวข้องกับ AI เพื่อการทหารมาก่อน?

0

Diane Greene ผู้อำนวยการ Google Cloud ออกแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ถึงการแต่งตั้ง Andrew Moore คณบดีคณะวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์จาก Carnegie Mellon University ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย AI คนใหม่ ซึ่งการแต่งตั้ง Moore ผู้มีบทบาทความเชื่อมโยงกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้การทหารนั้น ได้ก่อให้คำถามจากหลายฝ่ายถึงจุดยืนของ Google ที่มีต่อการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพื่อการทหาร

อีกบทบาทหนึ่งของ Andrew Moore คณบดีจาก CMU ผู้เคยร่วมงานกับกูเกิลในปี 2006-2014 ท่านนี้นั้น คือการดำรงตำแหน่งประธานร่วมในฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของศูนย์ความมั่นคงใหม่สหรัฐอเมริกา (CNAS) หน่วยงาน think tank ที่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการทหารของสหรัฐอย่างแน่นแฟ้น

Moore ดำรงตำแหน่งดังกล่าวร่วมกับ Robert Work อดีตรองเลขาธิการกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกรายงานว่าเป็นโต้โผของ Project Maven โครงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการทหาร ซึ่งเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างหนักจากพนักงาน Google ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยได้มีการล่ารายชื่อพนักงานหลายพันราย การประท้วง และลาออกเพื่อแสดงความไม่พอใจ จนกระทั่ง Google ต้องออกมาแถลงถึงจุดยืนและหลักการที่องค์กรยึดถือในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงการไม่พัฒนา AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธ

นอกจากการดำรงตำแหน่งใน think tank ที่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายทหาร ประวัติของ Moore ในเว็บไซต์ของ CMU นั้นยังได้กล่าวถึงประสบการณ์การทำงาน “ตรวจจับและตรวจตาภัยก่อการร้าย” เขามีชื่อปรากฏขึ้นเป็นผู้ร่วมให้ข้อเท็จจริงในรายงานการวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับกองทัพเรือ และมีการแสดงทัศนะถึงการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการทหารในการให้สัมภาษณ์และขึ้นพูดหลายครั้ง

ความไม่พอใจใน Project Maven นั้นนับว่ายังเป็นแผลสดสำหรับพนักงานกูเกิลหลายรายและผู้ไม่เห็นด้วยในสังคม การแต่งตั้ง Andrew Moore ผู้มีความใกล้ชิดกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทหารในครั้งนี้ จึงทำให้ Google ถูกจับตามองและตั้งคำถามถึงจุดยืนที่แท้จริงในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง