Artificial Intelligence

หัวหน้าฝ่าย AI ของ IBM พูดถึงอนาคต AI ปี 2019 “ไม่เพียงแม่นยำ แต่ยังเชื่อถือได้ด้วย”

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม