Consumer Technology

YouTube เริ่มแปะป้ายสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยรัฐบาล หลังพบปัญหาข้อมูลเท็จเกี่ยวกับม็อบฮ่องกง

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม