https://static.coindesk.com/wp-content/uploads/2018/01/Untitled-design-13-860x430.jpg
Blockchain

IBM บอกพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ Facebook ในเรื่อง Blockchain

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม