Talend

L’Oréal ใช้ Talend รวบรวมข้อมูลเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้าง Data Lake ประมวลผลข้อมูล 50 ล้านชิ้นต่อวัน

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม