Talend แนะนำ 5 วิธีเพิ่มคุณภาพข้อมูลในองค์กร

ข้อมูลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากต่อธุรกิจในปัจจุบัน และการมีข้อมูลที่คุณภาพดีขึ้นนั้นก็ย่อมส่งผลต่อความแม่นยำในการนำไปใช้ ทว่าจากการสำรวจของ Talend มีองค์กรเพียง 38% เท่านั้นที่มั่นใจว่าองค์กรของพวกเขาควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้เป็นอย่างดี และเพียง 29% เท่านั้นที่มั่นใจว่าข้อมูลของพวกเขาถูกต้องและใหม่ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญจาก Talend จึงแนะนำ 5 วิธีปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในองค์กร ดังนี้

เปิดตัว Talend Cloud on Azure ส่งข้อมูลขึ้น Microsoft Azure ง่ายๆ พร้อมใช้งานไตรมาส 3 ปีนี้

ในงาน Microsoft Build เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา Talend ได้ประกาศเปิดตัวบริการ Data Integration – Talend Cloud บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure โดยจะพร้อมให้ใช้งานกันได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 นี้

Talend เสริมการจัดการ Data Pipeline รองรับการใช้แบบ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud ได้แล้ว

Talend ผู้นำด้นาโซลูชัน Cloud Data Integration และ Data Integrity ได้ออกมาประกาศเสริมความสามารถใหม่ให้กับ Talend Cloud ให้สามารถใช้งาน Pipeline Designer ในแบบ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud ได้แล้ว

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม