Business

สหราชอาณาจักรไม่ขวางเทคโนโลยี Huawei จากโครงข่าย 5G แม้จะมีแรงกดดันจากสหรัฐ

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=85&image_uri=https%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fimages%2Fdims%3Fcrop%3D6048%252C4024%252C0%252C0%26quality%3D85%26format%3Djpg%26resize%3D1600%252C1065%26image_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fs.yimg.com%252Fos%252Fcreatr-images%252F2020-01%252F9e448a80-41cb-11ea-bfd3-65118b799e69%26client%3Da1acac3e1b3290917d92%26signature%3Dd300d8c0c9633fd7f07528555ab736b421f9861e&client=amp-blogside-v2&signature=b3109fe1147485b1e409b89acec0363e58b137eb
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม