Brands

AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า” มุ่งขยายการใช้งาน 5G สู่ภาคอุตสาหกรรม และพื้นที่ EEC เสริมแกร่งศักยภาพประเทศ ชู 5G ระดับ World’s Best-In-Class แบนด์วิธผืนใหญ่กว้างที่สุด รายเดียวในไทย

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม