Infor

[PR] Gartner จัด Infor อยู่ในกลุ่มผู้นำด้าน Multienterprise Supply Chain ในรายงาน Gartner Magic Quadrant Business Networks เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม