https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=640%2C&quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-images%2F2019-12%2F37a07350-25b2-11ea-bfe1-e6a8b8b0b4ac&client=amp-blogside-v2&signature=fd5d1c7a8c3c3cffeae25b299c1dc194ba7fbafd
Artificial Intelligence

MIT ใส่หลายพันเส้นประสาทประดิษฐ์ AI ลงไปในชิปเล็กๆ อันเดียว

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม