Strategy

UK เปลี่ยนมาใช้แอปติดตามการติดต่อสัมผัสมาเป็นเฟรมเวิร์กของ Apple และ Google

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-images%2F2020-06%2F02e986d0-b16a-11ea-bdff-f2b15e64c089&client=amp-blogside-v2&signature=38b26bc833de88007f9165d5f686d1a540708d0a
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม