Autonomous Vehicle

GM เตรียมทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเต็มรูปแบบในเมืองซานฟรานซิสโกภายในปลายปีนี้

https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=640%2C&quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-uploaded-images%2F2020-10%2Fbebd6400-0f2d-11eb-9bfe-e67a76f4a357&client=amp-blogside-v2&signature=7b981f762ad14e4f53198e737b2ef5c7816a5bea
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม