Data Management

เมื่อพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกบังคับใช้แล้ว จะกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่อย่างไรบ้าง?

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม