Google Pay นำร่องเปิดให้ผู้ใช้ในอเมริกาโอนเงินไปอินเดียและสิงคโปร์ ก่อนเปิดใช้งานทั่วโลก

0
Close-up of logo for Google Pay, listing approved credit cards, on store window in San Ramon, California, February 4, 2020. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)

Google เผยวานนี้ว่า ตอนนี้ผู้ใช้งาน Google Pay ในอเมริกาสามารถโอนเงินไปยังผู้ใช้ GPay ในอินเดียและสิงคโปร์ได้แล้ว เป็นการผลักดันก้าวแรกสู่ตลาดโอนเงินข้ามประเทศ

Google ได้ร่วมกับ Western Union และ Wise ในการผนวกบริการเข้ากับ Google Pay ด้าน Josh Woodward ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Google ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบริษัทกำลังเริ่มต้นฟีเจอร์การชำระเงินข้ามพรมแดนกับอินเดียและสิงคโปร์ และมีแผนจะขยายฟีเจอร์ดังกล่าวให้ใช้งานได้ทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้

ผลจากความร่วมมือนี้ จะทำให้ Western Union สามารถรองรับการชำระเงินข้ามประเทศบน Google Pay ในกว่า 200 ประเทศ ส่วน Wise ซึ่งเดิมคือ TransferWise จะขยายการรองรับในกว่า 80 ประเทศ

ผู้ใช้งาน Google Pay ในอเมริกาที่ต้องการโอนเงินไปยังผู้ใช้ในอินเดียหรือสิงคโปร์จะได้รับแจ้งจำนวนเงินที่อีกฝ่ายจะได้รับ โดยต้องเลือกผู้ให้บริการการชำระเงินในแอป Google Pay แต่ผู้ใช้ในอินเดียและสิงคโปร์จะยังไม่สามารถโอนเงินกลับมาที่อเมริกาได้ในตอนนี้

Image credit: Google

ทั้งนี้ การโอนเงินข้ามประเทศยังจำกัดเฉพาะการโอนเงินระหว่างบุคคล ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ บน GPay ในอเมริกาก็จะยังไม่สามารถโอนเงินหาบุคคลหรือธุรกิจในอินเดียหรือสิงคโปร์ได้

ความร่วมมือกับ Google จะช่วยให้ Wise และ Western Union ขยายการรับรู้แบรนด์สู่อีกหลายตลาด และสามารถแข่งกับคู่แข่งรายอื่นอย่าง PayPal ได้ ซึ่งทาง Wise และ Western Union ก็จะต้องแบกรับภาระและความเสี่ยงกันไป