Business

[Guest] ซิสโก้เผยรายงานผลการศึกษา “การทำงานแบบไฮบริดทั่วโลก” ครั้งแรก พบ Mobile และ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ทำงานแบบ Hybrid