Technology

[Guest Post] รายงานแอปอีคอมเมิร์ซจาก Adjust ทำให้เห็นการเติบโตของรายได้ในแอป อย่างมีนัยสำคัญ ส่งสัญญาณเปลี่ยนผ่านสู่การชอปปิ้งบนมือถือในช่วงวันหยุด