SAP

[Guest Post] ไอ.พี. วัน” พลิกโฉมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบด้วยโซลูชั่นจากเอสเอพี พร้อมสยายปีกลุยตลาดอาเซียน