Business

เบิร์นเอาต์ถ้วนหน้า… Deloitte สำรวจ ไม่ใช่แค่พนักงาน ผู้บริหารก็ด้วย พร้อมออกจากงานทุกเมื่อเพื่อรักษาสุขภาวะ

Enterprise Cloud & Data Center 2022