Trend & Report

รายงานชี้ 76% ของผู้บริโภคอาจหยุดทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท เพียงเพราะประสบการณ์ที่แย่แค่ครั้งเดียว

Enterprise Cloud & Data Center 2022