Brands

[Guest Post] AIS ผนึก ZTE เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center” แห่งแรกในไทย พร้อมประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เดินเครื่องพัฒนาโครงข่าย 5G อัจฉริยะ ก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ